Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld.

Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie voor o.a. de fiscale bewaarplicht.

RuhrGold neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van klanten. Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. U heeft recht op inzage en verbetering.

Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan onze functionaris gegevensbescherming:

avg@ruhrgold.com